26.12.2021
У сарадњи са Матичном библиотеком „Светозар Марковић“ у Зајечару објављена је књига „Стратегија и географија“, настала 1900. године на основу предавања професора Војне академије Петра Мишића
Архива вести
 

О Војној академији

Школовање за официрски позив у Србији има дугу традицију, а Војна академија Универзитета одбране савремена је наследница Артиљеријске школе основане 18. марта 1850. године, указом који је донео кнез Александар Карађорђевић. Војна академија се током своје дуге историје мењала и трансформисала, али је увек имала пресудно место у изградњи војске као државне институције од виталног значаја. Многи официри који су завршили Војну академију обављали су највише дужности у држави, што доказује да су официри Војне академије утицали не само на развој и напредак српске војске, већ и државе у целини. Војна академија каo један oд најстаријих стубoва oбразoвања у Републици Србији константно развија и унапређује студијске програме. Образовање и васпитање официрског кадра за потребе система одбране Републике Србије прате традиција и историја нашег народа, развој савремене војне мисли и савремена технолошка достигнућа. Данас је седиште Војне академије на Бањици у Београду, у касарни "Генерал Јован Мишковић".

Мисија Војне академије

„Системом војног образовања изградити идентитет професионалног официра-лидера, часног, оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и етичке изазове официрског позива у служби отаџбине, Републике Србије“.